Ihmiset tarvitsevat pysähtymistä ja keinoja elämänsä jäsentämiseen

Jokaisen olisi syytä olla kiinnostunut itsestään ja ihmissuhteistaan ja siitä mitä haluaa elämältään. Monen elämä on mennyt valittamiseksi, syyttelemiseksi tai muuttunut näköalattomaksi. Ihminen tarvitsee myös keinoja hoitaa ihmissuhteitaan ja solmia halutessaan uusia. Tai elämä voi muuten olla sellaisessa vaiheessa, että haluaa vielä jotakin muuta tai erilaista.

Moneen asiaan ihminen voi vaikuttaa, osaan hänen on vain opittava asennoitumaan toisin. Aikuinen ihminen on itse vastuussa omasta hyvinvoinnistaan ja oman elämänsä valinnoista. Jokaisella on myös velvoitteita muita ihmisiä kohtaan, mutta niidenkin määrää ja laatua voi pysähtyä tarkastelemaan. Tähän kaikkeen ihminen tarvitsee taitoja, jotka eivät välttämättä ole luontaisia eikä ensimmäiseksi tule mieleen, että ne ovat opittavissa.

Pysähtymiseen ihminen tarvitsee ajan ja paikan ja usein toisia ihmisiä avuksi. Itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja lisäävät keskusteluryhmät ja kurssit antavat mahdollisuuden tarkastella sen hetkistä tilannetta ja mahdollisia vaihtoehtoja. Ohjatussa ryhmässä kuulee toisten kokemuksia, näkee erilaisia toimintatapoja ja voi saada tukea. Elämäntilanteeseensa voi löytää uuden asennoitumistavan, vaikuttamismahdollisuuden tai rohkeuden muutoksiin.

Ryhmätyö ry:n näkemyksen mukaan ihmiset tarvitsevat pysähtymistä, joka mahdollistaa asioiden tarkastelun vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Tämä pätee myös työelämään.

Ryhmätyö ry juhlii viittä vuosikymmentään seuraavien tapahtumien merkeissä:

Juhlaseminaari 6.6.-7.6.2008 Hartolassa
yhdessä 100 vuotta täyttävän Itä-Hämeen opiston kanssa

Ryhmätyö ry:n tätä päivää ja viittä vuosikymmentä kuvaava näyttely

17.9.-20.9.2008 Helsingissä, Korkeavuorenkatu 24, klo 12-18

50-vuotisjuhla 9.11.2008 Helsingissä

Lisätietoja:
kouluttaja Anita Ankkuri-Ikonen, 040 5642346
puheenjohtaja Tuuli Julin, 040 5776751
Ryhmätyö ry:n kotisivu internetissä