JULKAISUVAPAA

Ryhmätyö ry täyttää 50 vuotta 9.11.2008

Ryhmätyö ry on valtakunnallinen organisaatio, joka perustettiin vuonna 1958, ensin ryhmätyötä tekevien yhteistyöfoorumiksi, myöhemmin sen päämääräksi on muotoutunut yleisen kansanterveyden lisääminen edistämällä perhe-, työ-, opiskelu- ja harrastusryhmien toimintaa sekä kehittämällä ihmisten välistä vuorovaikutusta ja itsetuntemusta mm. järjestämällä ryhmätyökoulutusta, teemailtoja ja toimittamalla Ryhmätyö-lehteä.

Ryhmätyö ry on 50-vuotisen toimintansa aikana luonut opiskelutradition, joka perustuu ryhmän jäsenen omakohtaiseen kokemukseen ja kokemuksen kautta oppimiseen. Yhdistys järjestää ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitojen opiskelua sekä ammatillista jatko- ja täydennyskoulutusta.

Ryhmätyö-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehden teemanumeroissa on asiantuntijoiden kirjoituksia yksilöstä, ryhmästä, yhteisöstä ja yhteiskunnasta.

Lisätietoja saa Ryhmätyö ry:n puheenjohtajalta Tuuli Julinilta, 0500 710086

sekä yhdistyksen kotisivuilta.