Ryhmätyö r.y.

 

Ryhmätyö ry:n tarkoitus on edistää itsetuntemus-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä ryhmien ja yhteisöjen toiminnan ymmärtämystä.  Näitä taitoja tarvitaan parisuhteessa ja perheessä – puolisona, vanhempana, lapsena, sisarena ja sukulaisena – sekä ystävyyssuhteissa ja erilaisissa ryhmissä, harrastuksissa ja vapaaehtoistyössä. 

Työelämässä tarvitaan taitoja toimia alaisena, esimiehenä ja työyhteisön jäsenenä. Myös erilaiset tiimit ja työryhmät edellyttävät osallistumis- ja ohjaamistaitoja.

Näitä taitoja on jokaisen mahdollista opiskella ja kehittää esimerkiksi kursseilla ja keskusteluryhmissä. Oppiminen tapahtuu osallistumalla ryhmän työskentelyyn ja tarkastelemalla ryhmädynaamisia ilmiöitä.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Ryhmätyö ry välittää kouluttajien ja työnohjaajien palveluja ja tarjoaa ihmissuhdetaitoja kehittäviä keskusteluryhmiä.

Ryhmätyö ry pitää esillä alaansa liittyvää tietoa.
Yhdistys on julkaissut Ryhmätyö-lehteä.

Yhdistys tarjoaa tapaamis- ja yhteistyömahdollisuuksia jäsenilleen.
Jäseneksi voivat liittyä sen toiminnasta kiinnostuneet.


Ryhmätyö ry on perustettu vuonna 1958.