Ryhmätyö-lehti 2/2011

RYHMÄTYÖ RY:N KOULUTTAJA HEIDI VILHOMAA

VUOROVAIKUTUKSEN SISÄISET TEKIJÄT

Vuorovaikutus tulee mahdollisemmaksi ja helpommaksi toteuttaa kun tulee tietoiseksi omista sisäistä vuorovaikutuksen tekijöistään. Silloin tietää, mitä on sanomassa ja miksi ja mihin pyrkii ilmaisullaan. Aina ei tarvitse sanoa, ei tietää eikä osata. Aina ei voi edes ymmärtää, voi vain antaa jokaisen käydä läpi omaa sisäistä vuorovaikutustaan, tukehduttamatta sitä.

Mitä paremmin opin kuulemaan omaa sisäistä vuorovaikutuksen kenttääni, sitä paremmin voin kuulla muita. Usein vuorovaikutuksen huipentuma on kokemus siitä, että toinen kuuntelee. Silloin voin kuunnella puolustautumatta, ilman tarvetta tietää tai ratkaista toisen asiaa, kunnioittaen hänen kykyään olla oman elämänsä paras asiantuntija, luottaen, että hänellä on jo tiedossa ratkaisu elämänsä haasteisiin, vaikkei sitä juuri tällä hetkellä näytä tietävän.

MITÄ SITTEN ON OPPIA KUULEMAAN ITSEÄÄN?

On monia tapoja nimetä itsessä olevia puolia. Yksi tapa on Eric Bernen transaktioanalyysi, jossa itsensä tiedostamista tutkitaan -Vanhempi /+Vanhempi, Aikuinen, -Lapsi/+Lapsi -käsitteiden avulla. Vanhemman tilassa ihminen käyttää opittuja, elämän historian aikana karttuneita selviytymiskeinoja ja Lapsen tila ilmaisee tunteita ja tunnereaktioita. Aikuisen tilassa ollaan tässä ja nyt -hetkessä.

Tätä ajatusta pohjana käyttäen voin löytää itsestäni tuomarin, kriitikon, tuhoajan ja alistajan. Voin myös löytää itsestäni kannustajan, lohduttajan, auttajan, hyväksyjän ja turvaa tuovan rakkauden. Voin oppia ymmärtämään tunteitani, miksi olen hylätty, yksinäinen, sorrettu, miksi taipumukseni on alistua, masentua, joutua uhriksi tai urautua, ja miten voin oppia olemaan hyväksytty, riittävä, luova, avoin ja innostunut. Kuka minussa on se, joka valitsee näiden eri puolien välillä?

Onko tuomittavaa nähdä itsessäni kaikkia näitä puolia, vai onko niiden näkeminen tie vapauteen, itsetuntemukseen ja hyväksyntään? Saanko olla ihminen, joka on joutunut selviytymään ja matkalla ehkä vammautunut, mutta jolla on mahdollisuus elää kokemuksensa ja niiden vaikutukset tiedostaen? Kun näen elämän tapahtumien vaikutukset käyttäytymisessäni, voin löytää itseni, sen kuinka haluan elää, kuka haluan olla, kuinka haluan toimia. Saan mahdollisuuden muuttaa käsikirjoitustani ja alkaa toteuttaa omaa elämääni.

MITEN LÖYDÄN TIEN SISÄISEEN PUHEESEENI?

Kun löydät itsesi nimittelemässä itseäsi, mitätöimässä, vähättelemässä, kritisoimassa, luovuttamassa ja tekemässä itsestäsi olemattoman ja syyllisen, PYSÄHDY. Kysy, kuka puhuu? Oletko tosiaan sataprosenttisesti sitä, miksi itseäsi leimaat? Tässä hetkessä Aikuinen on tullut hätiin, kysymällä, kyseenalaistamalla, tarkentamalla, haluten itsellesi hyvää. Tiedostat kohdanneesi itsessäsi asuvan -Vanhemman, jonka ei tarvitse olla kopio kenestäkään ihmisestä, mutta on kokemusten luoma uskomus itsestäsi. Aikuisen avulla on mahdollista auttaa sisäistä Lastasi masentumasta ja saada kerrankin kokea, että joku pitää puoliasi. Opi siis olemaan itsesi paras ystävä. Tässä hetkessä kohtaat sen Lapsen, joka on joutunut alistetuksi, jota ei ole kuunneltu, saati arvostettu, joka on joutunut selviytymään monien vääryyksien ja epäoikeudenmukaisuuksien maailmassa. Auta siis sisäistä Lastasi. Kuuntele, pidä sen puolia ja lohduta, jotta se uskoisi elävänsä tätä hetkeä ja että menneisyyden kahleet ovat kirpoamassa pois. Sisäiselle Lapsellesi tulee näin vapaus ilmaista riittävyyttä, iloa, luovuutta, luottamusta, rakkautta, innostusta, leikkimielisyyttä. On oikeus olla olemassa, elää ja toteuttaa itseään.

Kun löydät itsesi ylihuolehtimassa, palvelemassa ja uhrautumassa lähimmäistesi eteen tai ihmiskunnan puolesta, PYSÄHDY. Onko tämä uskomuksesi hyvästä ihmisestä vai onko kysymys toisten aliarvioimisesta, tukahduttamisesta, tarpeesta aiheuttaa syyllisyyttä, riippuvuutta, avuttomuutta, osaamattomuutta? On suuri ero marttyyrin ja rakastavan Vanhemman välillä. Jos haluat löytää rakastavan Vanhemmuutesi, löydät sen parhaiten päästämällä irti, olemalla paikalla tarvittaessa, kannustamalla, iloiten toisen menestyksestä ja osaamisesta. Tämän Vanhemman läheisyydessä kukaan ei tunne olevansa tyhmä ja osaamaton tai syyllinen, tämän Vanhemman läheisyyteen tullaan saamaan tukea, neuvoa ja apua. Käytä siis näitä ominaisuuksia itsessäsi olevaan Lapseen, kun kohtaat tunteitasi, kuunnellen, tuoden elämän tämän hetken realiteetit näköpiiriin, kannustaen ja avaamalla tietä ratkaisuihin ja tulevaisuuteen.

Näin olemme päässeet tilanteeseen, jossa koen olevani OK, joka avaa tien käsittämään että myös lähimmäiseni on OK. Ymmärryksemme riittää tiedostamaan jokaisen käyvän läpi sisäistä eheytymisprosessiaan kipujenkin kautta. On tullut mahdolliseksi kuulla ja kuunnella lähimmäistä. On tullut mahdolliseksi kysyä, tarkentaa ja ottaa selvää, mitä toinen on sanomassa. On tullut mahdollisuus vuorovaikutukseen.

ONNISTUNUT VUOROVAIKUTUS

On tultu hetkeen, jossa on mahdollisuus löytää vuorovaikutus toisen ihmisen kanssa, mikä ei tarkoita sitä, että kaikki vuorovaikutus onnistuu täydellisesti aiempien oivallusten myötä, mutta joka tarkoittaa sitä, että virheen sattuessa tiedän mitä itsessä tapahtuu tai mahdollisesti ymmärrän mitä toiselle on tapahtunut. Kun tiedostan, että minä olen OK ja sinä olet OK, voimme palata vuorovaikutustilanteeseen ja selvittää, ymmärtää ja jopa lohduttaa toisiamme ja jatkaa eteenpäin siitä mihin olimme pysähtyneet.

Hyväksyn itseni, siksi arvostan sinua
arvostan sinua, siksi hyväksyn itseni