Ryhmätyö-lehti 4/91

JUKKA MUSTAKALLIO

Mitä voi oppia ryhmässä?

Ryhmällä tarkoitan tässä kirjoituksessa ensisijaisesti Ryhmätyö ry:n opiskeluryhmää. Oppiminen näissä ryhmissä tapahtuu paljolti oman kokemisen kautta. Pääasiallisin työskentelymuoto on keskustelu. Ryhmissä on yleensä kaksi ohjaajaa sekä noin 8-16 jäsentä. Ryhmiin tullaan vapaaehtoisesti ja tarkoituksena on siis ihmissuhdetaitojen opiskelu ryhmätyömenetelmin.

Ryhmässä on mahdollista tutustua turvallisesti omiin tunteisiin. Voi oppia ymmärtämään paremmin toisten ihmisten tunteita ja sitä, millaisia tunteita itse herättää toisissa. Ryhmässä voi oppia ilmaisemaan itseä selkeämmin ja hienotunteisemmin. Voi oppia ymmärtämään oman vastuun ja ottamaan vastuuta omasta elämästä. Ryhmässä voi oppia ymmärtämään ryhmää kokonaisuutena ja sitä mitä jäsenenä oleminen merkitsee. Voi oppia havainnoimaan, mitä ryhmässä on tapahtumassa.

Ryhmässä on mahdollista havaita toisten ihmisten tuntevan tunteita itseä ja toisiaan kohtaan. Voin tutkia omia tunteitani. Voin antaa tunteilleni nimiä, voin lausua niitä ääneen. Mitä tapahtuu? Tunne saattaa muuttua selkeämmäksi, minä tulen todemmaksi muille. Tunteet herättävät tunteita. Tiedostetut ja jäsentyneet tunteet antavat rohkeutta vuorovaikutukseen.

Ihmisillä on tarpeita ja odotuksia. Millaisia ne ovat juuri nyt tässä ryhmässä? Mitä minä voin tältä ryhmältä odottaa ja toivoa? Mitä minä tarvitsen? Mitä varten tämä ryhmä on olemassa? Jos kaikki ilmaisevat tarpeensa ja odotuksensa ja kaikki tulevat kuulluksi, voimme löytää yhteistä. Voi syntyä yhteinen pyrkimys, suunta, joka antaa kaikille ja jonka hyväksi kaikki haluavat toimia. Ryhmässä kaikki on pohjimmiltaan vapaaehtoista. Voin ilmaista itseäni sen verran kuin hyvältä tuntuu. Minun ei ole pakko paljastaa itsestäni kaikkea. Huomaan kuitenkin, että tärkeät asiat eivät etene, jollen ota niitä puheeksi. Toiset eivät voi tietää, mitkä ovat minun tärkeitä asioitani. Joskus ohjaaja saattaa arvata, mihin olen juuttunut, ohjaaja saattaa esittää koko ryhmälle pohdittavaksi asian, joka näyttää olevan minulle ajankohtainen. Huomaan, etten olekaan ainoa, joka tuntee tällaista, ehkä minua voidaankin ymmärtää.

Monet asiat tulevat mielenkiintoisiksi vasta toisten ihmisten prosesseina. Saatan huomata, että jokin piirre toisessa ihmisessä ärsyttää. Ehkä tämä piirre on itsessänikin, mutta olen unohtanut, tukahduttanut sen. Ryhmässä voidaan tutkia mitä kykyjä, ominaisuuksia tai tunteita on sijoitettu toisiin. Yksi ihminen voi joutua kantamaan raskaan osan, jos kaikki näkevät hänessä korostuneena jonkin puolen jonka itsestään kieltävät; esimerkiksi vihamielisyyden tai avuttomuuden. Toisaalta joku saattaa paistatella päivää suosittuna kultapoikana tai -tyttönä vaikka ei ole suosiotaan teoillaan ansainnut. Kun tiedostan, millaisia tunteita ja ominaisuuksia minulla on taipumuksena "imuroida" ihmisiltä ja mitä pyrin jättämään toisten kannettavaksi, voin koota itseäni kokonaisemmaksi. Ryhmässä voin opetella käyttämään ja hallitsemaan löytämiäni puolia. Joskus huomaan ryhmässä toimivani tuhoisasti. Onko se vain tapa ja tottumus? Vai onko tuhoisa käyttäytyminen tarpeellinen suojakeino jotakin vaaraa vastaan? Voisiko suojakeino olla rakentavampi tai voisinko luopua suojasta ja kohdata vaaran? Mikä se vaara on? Yksinäisyys, turvattomuuden tunne? Olenko paennut omia tunteitani tukkimalla kanavani? Ryhmässä voi kokeilla ja harjoitella uusia toimintatapoja. Voin myös löytää itsestäni unohtuneita, hyviä, rakentavia puolia.

Ryhmästä voi löytyä henkilöitä, joihin olen sijoittanut mielikuvia ja tunteita ennestään minulle tärkeistä henkilöistä. Kun yritän lähestyä itselleni vaikeaa asiaa, ryhmä voi auttaa minua kuuntelemalla. Joskus auttaa, kun toiset kertovat omista vastaavista kokemuksistaan. Voin onnistua ratkaisemaan keskeisen ongelmani tässä ryhmässä ohjaajan ja toisten jäsenten tuen avulla. Mahdollisuuteni ratkaista se toisen kerran omin voimin ovat sitten paremmat. Ryhmissä olen saanut lisää uskoa ihmisten yhteistyön mahdollisuuksiin ja omaan yhteistyökykyyni.

Yhteisistä asioista, esimerkiksi aikataulusta päätettäessä voidaan ryhmässä harjoitella päätöksentekoa. Koska ryhmä on kokoontunut opiskelemaan, on mahdollista paneutua hakemaan yhteistä, kaikkia tyydyttävää päätöstä, vaikka se kestäisi kauankin. Nyt voin todella koettaa kuunnella omaa tarvettani ja sitten ilmaista sen. Voin kuunnella toisten tarpeita ja koettaa edistää yhteisen päätöksen syntymistä. Ryhmä voi vielä yhdessä tutkia, kuinka päätös lopulta syntyi.