Ammatillinen jatko- ja täydennyskoulutus

 

Itsetuntemus- ja vuorovaikutustaidot -kurssi
(aiemmin Ryhmätyön kurssi)

Kurssi tarjoaa mahdollisuuden itsetuntemuksen ja vuorovaikutustaitojen lisäämiseen. Kurssi antaa taitoja tulla toimeen erilaisissa tilanteissa sekä ymmärrystä siitä, miten muut vaikuttavat itseen ja miten itse muihin. Kurssi sopii hyvin myös niille, jotka haluavat selvittää suhdettaan omaan elämäänsä tai työhönsä... Lue lisää

Ryhmätyömenetelmän kurssi

Kurssi antaa tietoja ja taitoja ryhmän jäsenten välisten suhteiden tarkasteluun ryhmän ohjaajan tehtävästä käsin... Lue lisää

Työyhteisön ihmissuhteet ja dynamiikka -kurssi

Kurssin tavoitteena on saada taitoja vaikuttaa oman työyhteisön toimivuuteen ja sen inhimillisten voimavarojen käyttöön. Kurssia suositellaan työyhteisöjen jäsenille sekä eritasoisissa esimiestehtävissä toimiville... Lue lisää

Johtajuus ja johtaminen työyhteisössä

Kurssi syventää tietoja, taitoja ja ymmärrystä työyhteisöjen toiminnasta, erityisesti johtajan toiminnan ja johtamisen ryhmädynaamisten lainalaisuuksien osalta... Lue lisää

Viikoittain kokoontuvat ryhmät

Keskusteluryhmä on tarkoitettu itsetuntemuksensa lisäämisestä ja ihmissuhteittensa kehittämisestä kiinnostuneille. Tavoitteena on vuorovaikutustaitojen oppiminen sekä sen tunnistaminen omakohtaisesti, miten muut vaikuttavat itseen ja miten itse muihin... Lue lisää