Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitojen opiskelu

Itsetuntemus- ja vuorovaikutustaidot -kurssi

   (aiemmin nimellä Ryhmätyön kurssi)

Kurssi tarjoaa mahdollisuuden itsetuntemuksen ja vuorovaikutustaitojen lisäämiseen. Kurssi antaa taitoja tulla toimeen erilaisissa tilanteissa sekä ymmärrystä siitä, miten muut vaikuttavat itseen ja miten itse muihin. Kurssi sopii hyvin myös niille, jotka haluavat selvittää suhdettaan omaan elämäänsä tai työhönsä.... Lue lisää

Vuorovaikutuksen sisäiset tekijät -kurssi

Kurssi antaa välineitä omien vuorovaikutustapojen tunnistamiseen ja säätelyyn. Samalla saa lisää ymmärrystä myös muiden toimintatavoista. Kurssilla sovelletaan transaktio-analyyttisen viitekehyksen käsitteitä... Lue lisää

Viikoittain kokoontuvat ryhmät

Keskusteluryhmä on tarkoitettu itsetuntemuksensa lisäämisestä ja ihmissuhteittensa kehittämisestä kiinnostuneille. Tavoitteena on vuorovaikutustaitojen oppiminen sekä sen tunnistaminen omakohtaisesti, miten muut vaikuttavat itseen ja miten itse muihin... Lue lisää