Ammatillinen jatkokoulutus

Nelivuotinen Ryhmänohjaajakoulutus

Ryhmänohjaajakoulutuksen tarkoituksena on lisätä koulutuksessa olevan itsetuntemusta sekä kykyä tyydyttävään ja tehokkaaseen vuorovaikutukseen toisten ihmisten kanssa. Koulutus antaa valmiuksia erilaisten ryhmien ohjaamiseen ja johtamiseen. Se sisältää kursseja, teoriaopiskelua, ryhmänohjausta kanssaohjaajana sekä työnohjausta. Ryhmänohjaajakoulutus alkaa itsetuntemus- ja vuorovaikutustaidot -kurssilla (aiemmin nimellä ryhmätyön kurssi)... Lue lisää

Työnohjaajakoulutus

Työnohjaajakoulutuksen tarkoituksena on kouluttaa työnohjaajia, jotka ovat perehtyneet sekä teoreettisesti että käytännön kokemuksen avulla erityisesti ryhmässä tapahtuvaan työnohjaukseen ja yhteisöjen työnohjaukseen. Koulutusryhmän koko (maks. 12) mahdollistaa asioiden syvällisen käsittelyn. Jokainen saa myös henkilökohtaista ohjausta. Pääsääntöisesti opiskelu tapahtuu kouluttajien ohjaamissa ryhmissä. Ohjelmaan kuuluvan kirjallisuuden jokainen lukee oman aikataulunsa mukaan. ... Lue lisää