Koulutusta työyhteisön tuloksellisuuteen ja hyvinvointiin


Kyllästymiselle, tyytymättömyydelle ja jaksamattomuudelle voi todellakin tehdä jotain!

On tärkeää, että ihminen oppii ottamaan vastuuta omasta työkuntoisuudestaan. Tämä merkitsee mm. omien odotusten ja toiveiden realistisuutta suhteessa työhön, työyhteisöön ja esimiehiin. Työelämän rakenteet ja realiteetit on myös suostuttava hyväksymään ja kuitenkin toimimaan aktiivisesti ja rakentavasti oman työn ja työyhteisön kehittämiseksi.

Työtaitojen lisäksi tarvitaan riittävän hyviä itsetuntemus- ja vuorovaikutustaitoja, kestävyyttä työelämän paineissa ja muutostilanteissa. On tärkeä osata ylläpitää omaa ja toistenkin toimintakykyä, osata nähdä olemassa olevia mahdollisuuksia sekä sitoutua riittävästi erityisesti muuttuvissa tilanteissa. On välttämätöntä sietää epävarmuutta ja toisaalta kyetä rauhoittumaan oman tehtävän mahdollisimman hyvään hoitamiseen.

Yhteisötasolla tarvitaan halua ja taitoa yhdessä kehittää työtä ja työolosuhteita, ja nämä taidot ovat hankittavissa kouluttautumalla ryhmänä tai yhteisönä. Tässä prosessissa yksilöt voivat olla tärkeitä aloitteen tekijöitä ja vaikuttajia.

Esimiehen tehtävä on vielä haastavampi, koska hänen tulee huolehtia paitsi omasta työkyvystään ja hyvinvoinnistaan myös yhteisöstään ja siihen kuuluvista työntekijöistä. Tähän liittyvän tunnekuormituksen kohtaamiseen ja käsittelemiseen ei välttämättä perinteinen esimies- ja johtamiskoulutus anna riittävästi eväitä, mutta näitä esimiestaitojen keskeisiä osa-alueita on kuitenkin mahdollista tavoitteellisesti opiskella.

Ryhmätyö ry:n kouluttaja, psykologi Anita Ankkuri-Ikonen

Seuraavassa kaksi kurssiyhdistelmää, toinen työntekijälle ja toinen esimiehelle:

1. Työntekijän kurssipaketti

1.1 Itsetuntemus- ja vuorovaikutustaidot -kurssi
1.2 Työyhteisön ihmissuhteet ja dynamiikka

2. Esimiehen kurssipaketti

2.1. Itsetuntemus- ja vuorovaikutustaidot -kurssi
2.2. Työyhteisön ihmissuhteet ja dynamiikka
2.3 Johtajuus ja johtaminen työyhteisössä

Molemmat kurssiyhdistelmät muodostavat kokonaisuuden, jossa kurssit täydentävät toisiaan, ja molempiin voidaan liittää mahdollisuus henkilökohtaisiin keskusteluihin.

Tarjoamme myös yhteisön tarpeista ja tilanteista lähtevää räätälöityä koulutusta ja työnohjausta.

Keskustelemme mielellämme Teille sopivimmasta vaihtoehdosta.

Lisätietoja Ryhmätyö ry:n toimistosta, sähköposti: toimisto(at)ryhmatyo.fi

Ryhmätyö ry:n tarkoitus on edistää erilaisten ryhmien, kuten perhe-, työ-, opiskelu- ja harrastusryhmien toimintaa sekä ihmisten välistä vuorovaikutusta ja itsetuntemusta.

Ryhmätyö ry on yli 50-vuotisen toimintansa aikana luonut opiskelutradition, joka perustuu ryhmän jäsenen omakohtaiseen kokemukseen ja kokemuksen kautta oppimiseen. Yhdistys järjestää ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitojen opiskelua sekä ammatillista jatko- ja täydennyskoulutusta.