Ryhmän voima ja viisaus

40 vuotta ihmissuhdetaitojen opiskelua ryhmätyömenetelmin


 

Ryhmätyö ry:n Juhlakirja

Ryhmätyö ry täytti 40 vuotta syksyllä 1998 ja täysien vuosikymmentensä kunniaksi yhdistys julkaisi toimintaansa kuvaavan kirjan. Yli 300-sivuinen juhlakirja on tarkoitettu Ryhmätyö ry:n jäsenille ja ystäville. Juhlakirja on tarkoitettu myös kaikille ihmissuhde- ja yhteistyötaitojen oppimisesta sekä ryhmän elämästä ja prosesseista kiinnostuneille.

Ryhmätyö ry perustettiin vuonna 1958 ryhmätyötä tekevien yhteistyöfoorumiksi. Pian heräsi lisäkoulutuksen tarve. Toimintansa aikana Ryhmätyö ry onkin luonut opiskelutradition, joka perustuu ryhmän jäsenen omakohtaiseen kokemukseen ja kokemuksen kautta oppimiseen. Varsinainen koulutustoiminta on vuosien aikana laajentunut ja profiloitunut. Koulutustarjontaa on sekä omasta kasvustaan ja ihmissuhdetaitojen oppimisesta kiinnostuneille että ammatissaan ryhmätyötaitoja tarvitseville. Myös yhdistyksen järjestämät teemapäivät ja teemaillat tarjoavat opiskelumahdollisuuden samoin kuin lähes kolmen vuosikymmenen ajan ilmestynyt Ryhmätyö-lehti.

Kirja kuvaa ryhmän elämänkaarta. Sen sisältö koostuu Ryhmätyö-lehdessä julkaistuista artikkeleista. Jokaisen luvun alkuun juhlakirjatyöryhmä on kirjoittanut johdannon, jossa esitellään ryhmäprosessin eri vaiheita sekä ryhmän jäsenen että ryhmän ohjaajan näkökulmasta. Ryhmätyö ry:n luomasta opiskelutraditiosta kertovat mm. omakohtaiseen kokemukseen perustuvat Mitä ryhmässä voi oppia -kirjoitukset. Kirjan lopussa on Ryhmätyö-lehden artikkeliluettelo vuosilta 1981-1998.

Ryhmän voimaan ja viisauteen perustuvat Ryhmätyö ry:n neljäkymmentä toiminnan vuotta. Ihmisen kasvun mahdollisuuteen luottaen Ryhmätyö ry toteuttaa tarkoitustaan. Yhä edelleen tarvitaan itsetuntemusta, vuorovaikutukseen rohkaistumista ja yhteistyötaitoja, jotka edesauttavat ihmisen liittymistä erilaisiin ryhmiin.

Juhlakirjatyöryhmä

Tuuli Julin Marjetta Karttunen Tuula Lahtinen Riitta Mustajärvi


Sisällysluettelo

I Hapuilun ja etsimisen aika

Onko olemassa jotain enemmän? Löydänkö?

Ohjaajan tehtävät ennen ryhmän ensimmäistä kokoontumista
Riitta Hyrck, Pelot elämisen esteenä
Hanna-Leena Rintakumpu, Sitoutuminen perheessä
Kirsti Blomqvist, Tunteet ja sairastaminen
Maija-Leena Ihalainen, Maailma peilinä... kun se voisi olla lähde
Seppo Anttila, Yksilö ja ryhmä työyhteisön paineissa
Mikko Roine, Masentuneen potilaan kohtaaminen
Riitta Mustajärvi, Ryhmä oman itsen löytämistä tukemassa
Tuuli Julin, Kasvamisen esteistä
Ritva Leinonen, Ryhmä ihmissuhdetaitojen oppimisen välineenä

II Aloittamisen aika

Suostuminen hämmennykseen ja epävarmuuteen

Ohjaajan tehtävät ryhmän alkaessa
Marja-Leena Käyhty, Perhe voi hyötyä kriisistä
Marja-Leena Koppinen, Sisäinen turvallisuus - oppimisen perusta
Matti Hyrck, Rohkeudesta ja pelosta olla mies
Kirsti Hosia, "Hopea muuttui kotona kullaksi" - pettymyksen tarkastelua
Helinä Helminen, Kaaos ryhmässä
Eila Hannula, Liittyminen ryhmässä - esteiden työskentelystä
Kirsti Hosia, Regressio ryhmässä - ryhmän regressio
Saara Korpelainen, Mitä ryhmässä voi oppia
Hilkka Väre, Riippuvuudesta ja sitoutumisesta ryhmään

III Jäsentyvä toiminta

Ryhmä tehtäväänsä toteuttamassa

Ohjaajan tehtävät jäsentyneen toiminnan vaiheessa
Ryhmätyö ry:n opiskelumenetelmästä

Tarpeet ja tunteet - olemassaolon ydin

Kirsti Hosia, Hallitsevat tarpeet - hallitut tunteet (lyhyt oppimäärä)
Liisa Tuovinen, Syyllisyys
Riitta Hyrck, Tyhjyys, ahneus ja täyteys
Pirjo Tuhkasaari, Rakkaus, eroottisuus ja seksuaalisuus perheessä
Päivikki Viinisalo, Tuhoavuudesta
Marja Myllykoski, Mitä ryhmässä voi oppia?
Tuuli Julin, Tunteiden tunnistaminen aikuisen selviytymiskeinona

Lupa olla ja tulla näkyväksi - tie yhteyteen

Kristiina Mälkönen, Kiltteyden kuvioista ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa
Kirsti Blomqvist, Kuulemisen esteet "Kuulevin korvin ei kuule, näkevin silmin ei näe"
Päivikki Viinisalo, Saamisesta ja antamisesta, vuorovaikutuksesta
Karmela Liebkind, Erilaisuuden kohtaaminen
Arja Ketonen, Mitä ryhmässä voi oppia
Kirsti Hosia, Projektiot arkielämässä "Rikka toisen silmässä - malkako omassa?"
Marjatta Nurminen-Kalliokoski, Mitä ryhmässä voi oppia
Jukka Mustakallio, Mitä voi oppia ryhmässä?
Rauha Laaksoharju, Kaikki mitä ihmisessä on haluaa tulla kuulluksi ja sanotuksi

Yhteistyö - minun osuuteni

Marjatta Eskola, Minun osuuteni
Anita Ankkuri-Ikonen, Yksin, kaksin ja yhdessä - näkökulmia ja kokemuksia yhteistyöstä työssä ja työyhteisössä
Kirsti Hosia, Mitä ryhmässä voi oppia?
Ritva Kokkonen, Mitä ryhmässä voi oppia?
Hilkka Väre, Kilpailun muodot - yhteistyön mahdollisuudet ryhmässä
Kirsti Hosia, Ahneuden ihanuus ja kurjuus
Ina Sova, Työnohjaus ryhmän ja sen johtajuuden tukena
Anita Ankkuri-Ikonen, Ryhmät ja tiimit työmuotona, niiden kehittyminen ja kehittäminen

IV Päättymisen aika

Luopuminen ja uuden alku

Ohjaajan tehtävät ryhmän päättyessä
Kaisa Korhonen, Epäonnistunut elämä - onko sitä?
Seija Aalto, Luopuminen ja uusien mahdollisuuksien löytäminen
Sirkka-Liisa Kivelä, Vanhus katsoo menneiden ja tulevien siltojen yli
Aulikki Kananoja, Kuvitelmat, toiveet ja todellisuus - ajatuksia hyvästä yhteiskunnasta
Kirsti Hosia, Eräs näkökulma luopumiseen ja löytämiseen ryhmässä
Kirsti Pöytäniemi, Työnohjaus ryhmän ohjaajan tukena ja kehittäjänä
Liisa Kurtz, Mitä ryhmässä voi oppia?
Maija-Leena Ihalainen, Elämään sitoutuminen

Ryhmätyö-lehden artikkeliluettelo 1981-1998


 

Juhlakirjoja on vielä saatavilla. Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä.
Sähköposti: toimisto@ryhmatyo.fi