RYHMÄTYÖ-LEHTI VUONNA 2004

1/2004 Oman minuuden löytäminen ja uskollisuus itselle

Ohjaaja, näyttelijä Kari Heiskasen kirjoituksen otsikko on "Oman minuuden löytäminen ja uskollisuus itselle" ja kirjailija Sirkka Laineen "Alati muuttuva minuus". "Uskottomuuden kautta oman tien uskollisuuteen" on THM, KL, yliopettaja emerita Aili Huhtisen artikkelin aihe. Kirjailija Alli Kantolan kirjoituksen otsikko on "Kiltteydestä omaan vastuuseen" ja kirjailija Keijo Siekkisen "Mihin minä meni ja mistä tuli takaisin". Psykologi Marja-Leena Käyhdyn haastattelun aihe on "Itsensä uudelleen määrittely on minuuden löytämistä". "Oman minuuden löytäminen ja uskollisuus itselle perheen suhteiden näkökulmasta" on VET psykoterapeutti Pirjo Tuhkasaaren artikkelin aihe. Hammaslääkäri, työnohjaaja Hannu Salon kirjoituksen otsikko on "Laumasta ryhmäksi. Kaaoksesta ensi-iltaan, oppimisprosessin kuvaus".

2/2004 Ihminen muutoksessa - muutos ihmisessä

Kirjailija Pekka Aukian kirjoituksen aihe on "Perhe ja sen jäsenet muutoksessa, muutos perheessä ja sen jäsenissä" ja professori Kari Lindströmin "Organisaatiomuutos - muoti vai pakko". "Katastrofikäyttäytyminen, ryhmädynaaminen näkökulma" on VTM, hum. kand. projektitutkija Heli Joutsenlahden artikkelin otsikko. Ryhmätyö ry:n kouluttaja, SHO Hilkka Väre kirjoittaa aiheesta "Muuttuva ihminen - muuttumaton ihminen". Ryhmätyö ry:n kouluttajat Tuuli Julin ja Riitta Niskanen kirjoittavat aiheesta "Oppiminen on muutosta ihmisessä - opettajassa ja oppilaassa" ja Erkki Martevo kertoo siitä, mitä ryhmässä voi oppia.

3/2004 Elämäniloa vuorovaikutuksesta

Käytännöllisen filosofian dosentti Terho Pursiaisen artikkelin aihe on "Ihmisten välisestä kohtaamisesta". "Sivussaseisojat - ohikulkijat" on kirjailija Maaria Leinosen runokertomuksen otsikko ja pastori Mitro Repo kertoo aiheesta "Elämäniloa vuorovaikutuksesta". Kansanedustaja, tekniikan ja kauppatieteiden tohtori Tarja Cronbergin kirjoituksen aihe on "Teknologia ja suhde toiseen". "Satujen ja tarinoiden merkityksestä" on psykoanalyytikko Leena Linnan kirjoituksen otsikko ja filosofian maisteri Anna Lassilan "Sesam aukene - minä tahdon ulos! Epäonnistuneen kirjalijan muistiinpanoja" Marja Tirkkonen kirjoittaa aiheesta "Mitä ryhmässä voi oppia".

4/2004 Tunteet ryhmän dynamiikassa

Kirjailija, perheneuvoja Kirsti Ijäs kirjoittaa aineesta "Suvun ja perheen salaisuudet". "Kuuleminen - kuulluksi tuleminen" on rovasti, perhetyön kouluttaja Liisa Tuovisen kirjoituksen otsikko. PsM, tutkija Marjukka Sallisen, PsT, ma. professori Anna Röngän ja dosentti Ulla Kinnusen artikkelin aihe on "Tunteet perhesuhteissa" ja psykoanalyytikko, ryhmäpsykoanalyytikko Maija-Leena Ihalaisen "Tunteet ryhmän dynamiikassa ...tunteiden olemassaolo voi ehkä olla meidän ainoa todellisuutemme..." Ryhmätyö ry:n kouluttaja, psykologi Anita Ankkuri-Ikosen kirjoituksen otsikko on "Työnohjaus työryhmien ja työyhteisöjen yhteistyön tukena" ja Anne-Marie Krogars kirjoittaa aiheesta "Mitä ryhmässä voi oppia".