RYHMÄTYÖ-LEHTI VUONNA 2005

1/2005 Arvot - omat ja yhteiset

Professori, emeritus Juhani Pietarisen kirjoituksen aihe on "Sukupuolten tasa-arvo". Kirjailija Sisko Istanmäki kirjoittaa aiheesta "Sisaret ja elämät" ja tietokirjailija Alli Kantola aiheesta "Työ on osa elämän seikkailua". "Arvojen synty ja kuolema" on professori Juha Varton artikkelin otsikko. Psykologi, lastenpsykoterapeutti Marja Schulmanin artikkelin aihe on "Varhaisesta häpeästä".

2/2005 Elänkö vai ulkoistanko elämääni

Kirjailija Hannu Mäkelän kirjoituksen otsikko on "Minä ja muut". Sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri, psykologi, dosentti Gustaf Molander kirjoittaa aiheenaan "Elämän viimeinen vaihe - vaille jäämisen vai saamisen tunne?". Kirjailija Pirjo Hassisen kirjoituksen aihe on "Minä?" ja kehitysjohtaja, HTT Kaija Majoisen "Annatko tuotteistaa itsesi?". "Narsismin kahdenlaiset kasvot. Ohut- ja paksunahkaisen narsistin erityispiirteitä." on sosiaalipsykologi, psykoanalyytikko Riitta Hyrckin artikkelin otsikko. Raija Hieta kirjoittaa kirjoitussarjassa "Mitä ryhmässä voi oppia".

3/2005 Pelko ja rohkeus

Filosofian lisensiaatti Marita Sandström kirjoittaa otsikkonaan "Pelokkaat ja rohkeat aivot". "Menneisyyden taakasta uuteen mahdollisuuteen" on filosofian lisensiaatti, psykoanalyytikko Pirkko Siltalan kirjoituksen aihe. Terveyssosiologian dosentti Markku Myllykankaan ja epidemiologian professori Pertti Happosen artikkelin otsikko on "Mikä lääkkeeksi sairauden ja kuoleman pelkoon?" ja psykoterapeutti VET (yksilö- ja perheterapiassa) Pirjo Tuhkasaaren "Pelko ja rohkeus aikuiseksi kasvamisessa".

4/2005 Yhteinen vai yhdenmukainen maailmamme

Dosentti Marjaana Kopperin artikkelin otsikko on "Yhteinen, yhdenmukainen vai erilainen maailma" ja arabian kielen ja islamin tutkimuksen emeritusprofessori Heikki Palvan "Yksilön ja yhteisön usko muuttuvassa maailmassa: kristityn ja muslimin näkökulmia". Kirjailija Arja Tiaisen kirjoituksen aihe on "Yhteinen vai yhdenmukainen maailma" ja kirjailija, psykologi Esa Sariolan "Yhdenmukaisuuden paineesta". "Onko ihminen eläin", kysyy dosentti Jussi Viitala kirjoituksessaan. Yhteiskuntatieteiden maisteri Aulikki Kananojan Ryhmätyö ry:n teemaillassa pitämän alustuksen aihe on "Riippuvuudesta oman elämän ohjaksiin".