RYHMÄTYÖ-LEHTI VUONNA 2006

1/2006 Antaminen ja saaminen - pihtaaminen ja torjuminen

Kirjailija Anja Porio kirjoittaa lehden teemasta "Antaminen ja saaminen - pihtaaminen ja torjuminen". "Antamisen ja saamisen vastavuoroisuus työyhteisössä" on professori Kari Lindströmin kirjoituksen otsikko ja kehitysmaatutkija Marja-Liisa Swantzin "Antaminen on kulttuurisidonnaista". "Hajamietteitä antamisesta ja saamisesta. Minulle nousi suuhun äitelä rusinanmaku ja sain kouristuksen vasempaan sääreeni" on kirjailija Tuula-Liina Variksen kirjoituksen otsikko. Psykoanalyytikko Leena Linnan kirjoituksen aihe on "Ahneudesta". Ryhmätyö ry:n kouluttaja Liisa Kurtz kirjoittaa aiheesta "Vuorovaikutuksesta ryhmässä" ja Ryhmätyö ry:n kouluttaja, psykologi Anita Ankkuri-Ikonen esittelee kirjoituksessaan Ryhmätyö ry:n kaksivuotisen työnohjaajakoulutusohjelman.

2/2006 Tietämisen tarve ja tuntemisen välttämättömyys

Psykoanalyytikko, ryhmäpsykoanalyytikko Maija-Leena Ihalaisen artikkelin otsikko on "Tiedon ja oivalluksen syntyminen ryhmässä". "Myytit ja tieto" on dosentti, kirjailija Kirsti Simonsuuren kirjoituksen aihe ja "Eurooppalainen tiedeperinne kapinassa järkeä vastaan" professori Tarmo Kunnaksen. Kirjailija, luokanopettaja Matti Summanen kirjoittaa aiheesta "Rauhoitetaanko koulu kasvupaikaksi" ja sosiaalipsykologian professori Klaus Helkama aiheesta "Eettisen ajattelun ja toiminnan synty". LiT, työnohjaaja Esa Rovio pohtii artikkelissaan aihetta "Työnohjaus - mitä se oikeastaan on?"

3/2006 Elänkö vai suoritanko elämääni

Teatteriohjaaja Raila Leppäkosken kirjoituksen otsikko on "Järjestäytynyttä kaaosta vai kaoottista järjestystä". "Elämä on enemmän" on sosiaalityöntekijä, kirjailija Maaria Leinosen runosikermän otsikko. Psykiatri, psykoanalyytikko, semiootikko Heikki Majavan artikkelin aihe on "Aivotutkimus, syvyyspsykologia ja itseään ymmärtävä ihminen" ja työnohjaaja Alli Kantolan "Kasvatus - muutakin kuin suoritus". "Suorittamisen yksinäisyydestä luovaan yhteyteen" on psykoterapeutti VET Pirjo Tuhkasaaren artikkelin otsikko. Erityisopettaja, kehitysyhteistyön tekijä Helinä Helminen kirjoittaa aiheenaan "Mietteitä ja kokemuksia elämästä ja suorittamisesta".

4/2006 Ihminen yhteisössään - rajat ja rajallisuus

Teatterinohjaaja Kirsi Aropaltion kirjoituksen aihe on "Huumori on elämän suola". Dosentti, tutkimusjohtaja Jussi Vähämäen artikkelin otsikko on "Työelämän riskit ja työyhteisön ongelmat". Ryhmätyö ry:n ryhmänohjaaja Marja Tirkkonen kirjoittaa aiheenaan "Riippuvuus, erillisyys, liittyminen" ja Ryhmätyö ry:n kouluttaja Liisa Kurtz "Rohkenenko rikkoa omia rajojani?" "Yhteisöllisyydestä, yhteistyöstä ja niiden edellytyksistä ja toteutumisesta" kirjoittaa psykologi, Ryhmätyö ry:n kouluttaja Anita Ankkuri-Ikonen. Marjo Juutinen kirjoittaa aiheesta "Mitä ryhmässä voi oppia?".