RYHMÄTYÖ-LEHTI VUONNA 2007

1/2007 Valitsenko vai annanko muiden valita

Piispa Mikko Heikan kirjoituksen aihe on "Syödyn omenan salaisuus - näkökulmia ihmisen valtaan valita". Emeritusprofessori Raimo Nurmen artikkelin otsikko on "Neljä ryhmätyötapaa" ja akatemiatutkija, dosentti Maili Pörhölän "Ryhmäytymiseen liittyvät riskit ja koulukiusaaminen". "Pahanlaatuiset kultit ja kulttuurit" on ylilääkäri, psykiatrian dosentti Hannu Lauerman artikkelin aihe. Rauha Laaksoharjun kirjoituksen otsikko on "Kysy pettymykseltä itseäsi" ja Ryhmätyö ry:n kouluttaja, terveydenhuollon lehtori Hilkka Väreen "Elämä on matka".

2/2007 Aikuisuus kasvun tavoitteena

Kirjailija Markku Envallin kirjoituksen otsikko on "Mihin ja kuinka vapaa aikuinen on?" ja käytännöllisen filosofian dosentti Juha Räikän "Rehellisyys itseään kohtaan: kasvua aikuisuuteen". "Tuhoavuuden vai kasvun valinnat" on psykoanalyytikko, ryhmäpsykoanalyytikko Maija-Leena Ihalaisen artikkelin aihe. Ryhmätyö ry:n ryhmänohjaaja Heidi Vilhomaan kirjoituksen aihe on "Aikuisuus tie omaan elämään" ja lastensuojelun perhetyöntekijä, perheterapeutti RR Mervi Seriolan "Kasvattajan aikuisuus". Ryhmätyö ry:n kouluttajien Liisa Kurzin ja Marja Myllykosken kirjoituksen otsikko on "Jokamiehen johtajuus".

3/2007 Mistä mielekäs elämä

FT, toimialapäällikkö Arto Tiihosen kirjoituksen otsikko on “Todella upeeta, Suuria seikkailuja, EVVK:ta vai kenties Ambivalentti, tasa-arvoinen identiteetti ja vastavuoroisuuteen perustuvaa tekemistä pienellä kertomuksella?” Runoilija, kirjailija Kaarina Valoaalto kirjoittaa aiheesta ”Mielekäs elämä” ja professori Tarmo Kunnas aiheesta ”Parisuhde elämän mielekkyyden antajana”. ”Hyvä kuolema – vai oma mielekäs kuolema?” on FT, dosentti, tutkija ja kirjailija Terhi Utriaisen artikkelin aihe. YTT, yhteiskuntapolitiikan lehtori Seppo Kovero pohtii kirjoituksessaan ”Yhteisössäkö hyvä elämä?” ja YTM, tutkija Susanna Rautio ja YTM, tutkija Henna Pirskanen kirjoittavat otsikolla ”Mistä mielekäs perhe-elämä koostuu?”. ”Sanat oppaina elämän mielekkyyteen” on hahmotaide- ja Gestalt-terapeutti, fil. kand. Seija Viitaniemen kirjoituksen aihe ja perheterapeutti RR Anne Huolman kirjoittaa aiheesta ”Ryhmässä oppiminen – joskus se on jopa noloa”.

4/2007 Onni - sattuma vai valinta

FL, viestinnän lehtori Paula Salomaan artikkelin aihe on “Onni on olla oma itsensä”. VTT, yliopistonlehtori Jukka Tontti kirjoittaa aiheesta ”Masennus, menestys ja onnellisuus”. Kirjailija Pirjo Hassisen kirjoituksen otsikko on ”Viipaleita” ja emeritusprofessori Raimo Nurmen ”Myytti kilpailun kaikkinaisesta siunauksellisuudesta”. Ryhmätyö ry:n kouluttajat Liisa Kurtz ja Aino Toivanen kirjoittavat otsikolla ”Onnea etsimässä”.