RYHMÄTYÖ-LEHTI VUONNA 2008

1/2008 Hyvinvoiva yksilö

Psykoanalyytikko Leena Linna kirjoittaa aiheesta "Tunteista". Kirjailija Tuula-Liina Variksen kirjoituksen otsikko on "Miten minusta tulee - mikä?" "Miehen suhde lapseen" on psykiatri, perheterapeutti, psykoanalyytikkokandidaatti Hannu Säävälän artikkelin aihe ja FT, kehittämispäällikkö Päivi Fadjukoffin "Identiteetti ihmisen voimavarana". Eläketeologi, perheneuvoja Rauha Laaksoharju kirjoittaa aiheesta "Rohkenenko tunnistaa ja katsella vanhuutta".

2/2008 Elävä ryhmä

Professori Kari Lindströmin artikkelin aihe on ”Työilmapiirin merkitys hyvinvoinnille” ja työnohjaaja, opettaja, kirjoittaja Alli Kantolan ”Luovuus ryhmän voimavarana”. ”Johtamisen merkitys ryhmän elävyydelle” on psykiatrian erikoissairaanhoitaja, työnohjaaja Liisa Kilvensalmen kirjoituksen otsikko. Psykoterapeutti VET Pirjo Tuhkasaaren artikkelin aihe on ”Elävä perhe turvallisuuden ja luovuuden mahdollisuutena” ja Ryhmätyö ry:n kouluttaja Liisa Kurtz kirjoittaa aiheesta ”Mietteitä ryhmän ohjauksesta”.

3/2008 Tietoisuus ja vastuu yhteisössä

Filosofi , pastori Terho Pursiaisen artikkelin otsikko on ”Rakkaus ja rationaalinen rakkaus”. ”Luovan yhteisön edellytyksiä” on taidepedagogiikan professori emerita, työnohjaaja FT
Inkeri Savan artikkelin aihe ja ”Yrittämisestä ja omistamisen vastuusta” kirjoittaa professori Jarmo Leppiniemi. Sosiaalityöntekijä, sosiaalipsykologi Pia Mäkeläinen kirjoittaa aiheesta
”Sivistyneen yhteiskunnan ja yksilön vastuulliset valinnat” ja Ryhmätyö ry:n kouluttaja, psykologi Anita Ankkuri-Ikonen aiheesta ”Valita vai valittaa – ihmisen mahdollisuuksista vaikuttaa omaan elämäänsä”.

4/2008 Ryhmätyö ry - 50 vuotta. Juhlanumero

Tutkimusjohtaja, dosentti Tommi Hoikkalan kirjoituksen aihe on ”Nuorten kasvuyhteisöt” ja tutkija Marja-Liisa Swantzin ”Mietteitä rituaaleista ja traditioista”. Kirjailija, FM Torsti Lehtinen kirjoittaa otsikolla ”Vaikeinta on tulla siksi, mikä on”. ”Ryhmä varhaisten vuorovaikutussuhteiden verkostona” on psykoanalyytikko, ryhmäpsykoanalyytikko Maija-Leena Ihalaisen kirjoituksen aihe ja runoilija Heli Laaksosen kolumnin otsikko on ”Älä poraa, jos et osaa”. Ryhmänohjaaja RR Marita Lehtinen kirjoittaa ”Ohjaajaksi kasvamisesta” ja toimintaterapeutti, työnohjaaja RR, ryhmänohjaaja RR Minna Luntta aiheesta ”Mitä ryhmässä voi oppia?”.