RYHMÄTYÖ-LEHTI VUONNA 2010

1/2010 Auttaja ja autettava

YTM, MSS Aulikki Kananoja tarkastelee lehden teemaa sosiaalialan näkökulmasta otsikolla "Auttamisen moniulotteisuus" ja psykoterapeutti VET Pirjo Tuhkasaari puolestaan auttajan näkökulmasta otsikolla "Auttajan todellisuus ja sisäinen elävyys". Lääkäri, kirjailija Helinä Siikala pohtii kirjoituksessaan teemaa avun saajan kannalta "Miksi niin vaikea ottaa vastaan apua?" Toimittaja Linda Arponen haastattelee sosiaalineuvos Jorma Soinia "Elämäntapana auttaminen". Ryhmänohjaaja RR Heikki Hyvönen kirjoittaa, mitä ryhmässä voi oppia.

2/2010 Pettymykset osana elämää

Professori, emeritus Juhani Pietarinen kirjoittaa lehden teemasta aiheenaan "Spinozan ajatuksia elinvoimasta". Erityisopettaja, kehitysyhteistyöntekijä Helinä Helminen tarkastelee aihetta omakohtaisten pettymysten kautta, pettymyksistä seviytymistä osana elämän virtaa. Opettaja, kirjailija Alli Kantola puolestaan pohtii "Miten löytää pettymyksen myönteinenmerkitys". Runoilija Maaria Leinosen runot avaavat elämän moninaista kirjoa sanataiteen keinoin. Psykologi, Ryhmätyö ry:n kouluttaja ja työnohjaaja Anita Ankkuri-Ikonen tuo esille syitä, taustoja ja näkökulmia teemasta "Hankalat ihmiset ja hankalat ihmissuhdetilanteet". Erikoissairaanhoitaja, ryhmänohjaaja Päivi Tavi kirjoittaa, mitä ryhmässä voi oppia.

3/2010 Milloin rohkeuttani tarvitaan

Teatteriohjaaja Raila Leppäkosken artikkelin aihe on "Epätoivosta huolimatta peili heijastaa". Filosofi Eero Ojanen kirjoittaa lehden teemasta otsikolla "Rohkeus Suomessa". FM, psykologi, koulutusanalyytikko Esa Roosin teemana on "Rohkeus ja ihanteet" ja toiminnanjohtaja Kalle Könkkösen teemana "Rohkeus ja pelko". Ryhmänohjaaja RR Marita Lehtinen pohtii artikkelissaan "Voiko yksilö tai ryhmä oppia päätöksentekoon". HLL, erityistason perheterapeutti, ryhmänohjaaja RR Ritva Vatjus kirjoittaa, mitä ryhmässä voi oppia.

4/2010 Omaksi eduksi, yhteiseksi hyväksi

Luokanopettaja, KM, FM Helena Law kirjoittaa aiheesta "Hyvekasvatuksesta väline käytösongelmien ratkaisemiseen". Professori Aki-Mauri Huhtinen otsikoi artikkelinsa "Johtajuudesta" ja vanhempi tutkija, dosentti Kaisa Kauppinen jatkaa johtajuudesta artikkelissaan "Sokkelo, labyrintti vai lasikatto - naisesimies/johtajuus murroksessa". Toimittaja Linda Arponen haastattelee kirjailija Raisa Lardotia omaishoitajuudesta. Psykologi, Ryhmätyö ry:n kouluttaja, työnohjaaja Anita Ankkuri-Ikonen käsittelee lehden teemaa otsikolla "Työnohjauksen merkityksestä ja mahdollisuuksista".