RYHMÄTYÖ-LEHTI VUONNA 2011

1/2011 Muutoksen pelko ja mahdollisuus

Kouluttajapsykoanalyytikko (IPA) Leena Linna-Koskelan artikkelin otsikko on "Muutoksen pelosta". Lehdessä on myös piispa Irja Askolan runo julkaisusta "Mikä nainen". "Tekemisen tuntua: Rituaalit elämän rytmittäjinä" on dosentti Tom Sjöblomin artikkelin otsikko. Ryhmäpsykoanalyytikko, aikuiskouluttaja Riitta Pöysä kirjoittaa aiheesta "Uniryhmätyöskentely - uni on kirje sinulle" ja FM, Ryhmätyö ry:n ryhmänohjaaja Marjo Juutinen aiheesta: "Onko muutos mahdollinen? Voiko itsetuntemusryhmästä olla apua ihmisen kasvuun?".

2/2011 Vuorovaikutuksen voima

PsT, varhaiskasvatuksen professori Marja-Leena Laakso kirjoittaa lehden teemasta lapsen kehityksen näkökulmasta  “Lapsen vuorovaikutuksellinen voima ja sen merkitykset“. Erityistason perheterapeutti, psykoterapeutti Satu Hinzell tarkastelee aihetta perheen näkökulmasta  artikkelissan “Vuorovaikutuksen voimaa perheessä“.  Psykologi, Ryhmätyö ry:n kouluttaja  Anita Ankkuri-Ikonen puolestaan tuo esille vuorovaikutustaitojen merkiityksen työelämässä:  “Työelämässä tarvittava vuorovaikutus, rakentava osallistuminen ja sen edellyttämät taidot“. Ryhmätyö ry:n kouluttaja Heidi Vilhomaa tarkastelee teemaa Eric Bernen transaktioanalyysin  näkökulmasta otsikolla  “Vuorovaikutuksen sisäiset tekijät“. Ryhmätyö ry:n ryhmänohjaajat Outi Ahokas ja Elina Karvinen tuovat esille, miten ryhmästä voi saada hyvinvointia elämään. Lehdessä esitellään myös Liisa Keltikangas-Järvisen kirja  “Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot“.

3/2011 Perhe kasvun paikkana

Rovasti Liisa Tuovinen kirjoittaa aiheesta “Perhe mahdollisuutena“.  Psykoanalyytikko Anneli Larmon artikkeli käsittelee sisarkateutta: “Sisarukset  - lapsuudessa ja aikuisuudessa“. YM, psykologi, kliininen seksologi (NACS) Tuisku Ilmosen aiheena on perheen haasteellinen tilanne: “Kun perhettä kohtaa lapsen vammautuminen tai vakava sairaus“. Kirjaiolija Sirpa Kähkönen kirjoittaa mm perheen väkivallan perinnöstä artikkelissaan  “Mustat lakanat ja perheen vaietut surut“.

4/2011 Yhteisöllisyyden edellytykset

Tutkimusprofessori Heikki Hiilamon artikkeli  teemasta “Yhteisöllisyyden edellytykset – sosiaalisen pääoman näkökulma“.  Pääkasvattaja Ville Turkka  esittelee Icehearts-toimintamallin ja sen  yhteisöllisyyttä vahvistavat toiminnat ja periaatteet. Kuvittaja Heli Pukki runot Siivet, Tuohipurja ja Tuulenratsastaja. Yliopisto-opettaja, YTL Mikko Saastamoinen tarkastelee yhteisöllisyyden merkitystä nykyisin artikkelissaan “Yhteisöllisyys tässä ajassa. Toimitusneuvoston jäsen Marjetta Karttunen on työmatkoillaan kerännyt afrikkalaisia kansanviisauksia käsitteleviä kirjoja ja koonnut niistä lukijoiden tutkittavaksi helmiä yhteisöllisyydestä otsikon “Olemme enemmän samanlaisia kuin erilaisia“ alle. Ryhmätyö ry:n kouluttajat Anita Ankkuri-Ikonen, Tuuli Julin ja Marja Myllykoski pohtivat Ryhmätyön koulutuksen ja lehden merkitystä. Tässä lehdessä myös pitkäaikaisen kouluttaja Liisa Kurtzin muistokirjoitus.