Tällä lomakkeella voit ilmoittaa osoitteen muutoksesta Ryhmätyö ry:lle

Nimi

Entinen osoite

Entinen katuosoite

Entinen postinumero ja -toimipaikka

Uusi osoite:

Uusi katuosoite

Uusi postinumero ja -toimipaikka